Vastuuvapaus

ROADEX-projekti on tuottanut tämän eLearning paketin. Paketti ei ole virallinen tekninen standardi, ohje tai asetus, vaan se on yhteenveto ROADEX I, II, III ja IV projektin tutkimusraporteista. Raportteja on täydennetty tekijöiden omilla kokemuksilla, sekä muistiinpanoista joita on saatu lukuisista keskusteluista tieviranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa Pohjoisen Periferian alueella. Paketissa esitellään myös hyviä käytäntöjä ja ”nyrkkisääntöjä”, joiden toimivuus on todettu erilaisissa projekteissa, joissa ongelmana ovat olleet teiden pysyvät muodonmuutokset.

Ottamalla tämän paketin käyttöön, käyttäjä hyväksyy, että eLearning paketin tekijät vapautuvat kaikesta vastuusta, mikä liittyy koulutuspaketin kuvausten tai ohjeiden perusteella tehtyihin sopimuksiin tai toimenpiteisiin, oikeuden vastaisiin tekoihin, lakisääteisiin velvoitteisiin tai muutoin. Kaikki mahdollinen on tehty sen varmistamiseksi, että tässä paketissa olevat ohjeet ja mielipiteet ovat täsmällisiä ja turvallisia. ROADEX projekti ja projektissa mukana olevat eivät ole henkilökohtaisesti tai yrityskohtaisesti vastuullisia paketissa olevan tiedon väärinkäytöstä.

En hyväksy

Hyväksyn