E-læring

Denne delen inneholder ROADEX e-læringspakker. De er skrevet av fagfolk i ROADEX som hjelpemidler for undervisning på arbeidssteder og akademiske læresteder.


elearning_image2

Leksjon 1

Permanente deformasjoner
Fortsett

elearning_image3

Leksjon 2

Veger på myr
Fortsett

elearning_image1

Leksjon 3

Drenering av lavtrafikkveger
Fortsett

elearning_image4

Leksjon 4

Miljøvurderinger for lavtrafikkveger
Fortsett