Finnish

ROADEX II raporttien tiivistelmät

Urautumisongelmien ratkaiseminen vähäliikenteisillä teillä (2006)

Avainsanat: ROADEX; urautuminen; päällysrakenteen suunnittelu; kiviaineksen arviointi; jännitysanalyysi; sitomaton materiaali

Kosteustilaherkkien materiaalien käsittelytekniikat (2006)

Avainsanat: ROADEX; kantavan kerroksen materiaali; kosteustilaherkkyys; uudet käsittelyaineet; bitumiemulsio; laboratoriokoe

Kelirikkoteiden korjaussuunnitelmat ja kunnostus (2006)

Avainsanat: ROADEX; kelirikko; ongelman kuvaus; painorajoituspolitiikka; vähäliikenteiset tiet; monitorointi; kunnostus

Vähäliikenteisten teiden sosioekonomiset vaikutukset (2006)

Avainsanat: ROADEX; terveysvaikutus; vähäliikenteiset tiet; tien kunto; sosioekonominen vaikutus; sosioekonomiset mallit

Turpeesta aiheutuvien ongelmien hallinta vähäliikenteisillä teillä (2006)

Avainsanat: ROADEX; tie; turve; rakentaminen; tutkimus; geotekninen

Kuivatusratkaisut vähäliikenteisillä teillä (2006)

Avainsanat: ROADEX; kuivatus; tien kunto; elinkaarianalyysi (LCA); kenttähavainnot; kosteus; muodonmuutos; resilient –moduuli; kuivatus; parantamistavat; päällysrakenteen elinikä

Ympäristösuojelun suuntaviivat (2006)

Avainsanat: ROADEX; ympäristö; ohje; vaikutusten kartoitus; ympäristönsuojelulliset käytännöt; tarkistuslista