Swedish

Sammanfattningar ROADEX II rapporter

Skötesel av spårbildning på lågtrafikerade vägar (2006)

Nyckelord: ROADEX; spårbildning; slitlager; bedömning av ballast; spänningsanalys; obundna material

Nya tekniker för materialhantering (2006)

Nyckelord: ROADEX; bärlagermaterial; fuktkänslighet; otraditionella stabiliseringsmetoder; bitumenemulsion; laboratorietest

Utformning och utförande av åtgärder på vägar som lider av försvagning vid tjällossningen (2006)

Nyckelord: ROADEX; tjällossning; problembeskrivning; lastrestriktioner och policy; lågtrafikerade vägar; övervakning; rehabilitering

Samhällsekonomisk påverkan av tillståndet hos lågtrafikerade vägar (2006)

Nyckelord: ROADEX; hälsopåverkan; lågtrafikerade vägar; vägars tillstånd; samhällsekonomiska effekter; samhällsekonomiska modeller

Hantering av torvrelaterade problem på lågtrafikerade vägar (2006)

Nyckelord: ROADEX; vägar; torv; konstruktion; undersökning; geoteknik

Skötsel av dränering på lågtrafikerade vägar (2006)

Nyckelord: ROADEX; dränering; vägars tillstånd; LCA; fält observationer; fukt; deformation; elasticitet; dräneringsförbättring; slitlagers livslängd

Riktlinjer för ett miljöanpassat arbete (2006)

Nyckelord: ROADEX; miljö; guidelines; instruktioner; undersökning av effekter; environmental practices; checklist