Ansvarsfraskrivelse

Denne opplæringspakken er et e-læringsprodukt av ROADEX-prosjektet. Pakken er ikke en godkjent teknisk standard eller normaler, men heller et sammendrag av forskningsrapporter fra prosjektene ROADEX I, II og III, supplert med ulike erfaringer og anbefalinger samlet av forfatteren gjennom mange samtaler med vegadministrasjoner og fagfolk i området som inngår i Den nordlige periferi. Pakken beskriver også en rekke velfungerende praktiske løsninger og “tommelfingerregler” som har vist seg å virke godt i prosjekter som angår permanente deformasjoner i veger.

Ved å motta denne pakken og bruke den godtar brukeren at at det ikke følger med noe ansvar verken i forhold til kontrakter, andre sivilrettslige søksmål, for brudd på lovfestede plikter eller i andre sammenhenger. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre at beskrivelser og oppfatninger som er uttrykt i denne pakken gir en sikker og nøyaktig veiledning kan ikke ROADEX-prosjektet akseptere noen form for ansvar på dette grunnlaget. Videre kan ingen person, firma eller organisasjon som deltar i ROADEX-prosjektet holdes personlig ansvarlig for feil bruk av informasjon som er presentert i pakken.

Jeg godtar inte

Jeg godtar