Ansvarsbegränsning

Detta träningspaket innehåller en e-learning som är en output från ROADEX-projektet. Paketet är inte en godkänd teknisk standard eller föreskrift utan snarare en summering av förskningsrapporter från projekten ROADEX I, II, III och IV, kompletterade med olika erfarenheter och rekommendationer som samlats in av författaren under mångfaldiga diskussioner med vägadministratörer och experter i Norra Periferiområdet. Paketet beskriver också ett antal väl fungerande arbetssätt och “tumregler” som har befunnits fungera väl i projekt som innefattar dränering av vägar.

Genom att få del av detta paket och använda det, accepterar användaren att inget ansvar kan utkrävas, vare sig i kontrakt, åtalbar handling, brott mot lagstadgade skyldigheter eller annat. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att gjorda påståenden och uttryckta åsikter i detta paket ska utgöra en säker och noggrann handledning; kan inget ansvar eller skyldigheter av något slag accepteras i detta avseende av ROADEX-projektet. Dessutom kan ingen person, företag eller organisation inom ROADEX-projektet ställas personligt ansvariga för missbruk av den information som presenteras i detta paket.

Jag accepterar inte

Jag accepterar