Förord

Denna eLearningslektion om “ Avvattning av lågtrafikerade vägar” har producerats för ROADEX IV-projektet. ROADEX IV-projektet, “ROADEX Implementing Accessibility”, är ett tekniskt nationsövergripande samarbetsprojekt mellan Highland Council, Forestry Commission Scotland och Western Isles Council från Skottland, Norra Regionen av den Norska Vägmyndigheten, Norra Regionen av Trafikverket och Skogsstyrelsen i Sverige, Centrum för Ekonomisk Utveckling, Transport och Miljö i Finland, Regeringen i Grönland, den Isländska Vägmyndigheten och The National Roads Authority och The Department of Transport i Irland. Den ledande Partnern i projektet är Norra Regionen av Trafikverket i Sverige och den ledande konsulten i projektet är Roadscanners Oy från Finland.

Målet för lektionen var att sammanställa de huvudsakliga överväganden relaterade till kostnadseffektiv och hållbar skötsel av avvattningen för lågtrafikerade vägar i den Norra Periferin. Ett antal kapitel erbjuds om teori, principer för avvattningsanalys, design av förbättringar av avvattningen och bra arbetssätt för driftåtgärder. Allt är baserat på forskningsresultat och erfarenheter som framkommit under ROADEX-projekten, kompletterade med uppdaterad information insamlad av författarna under diskussioner med vägmyndigheter och experter i Norra Periferi-området.

Det huvudsakliga produktionsteamet för lektionen var Annele Matintupa och Timo Saarenketo från Roadscanners Oy. Ron Munro kontrollerade det språkliga och gav värdefulla synpunkter på manuskriptet. Mika Pyhähuhta från Laboratorio Uleaborg ansvarade för den grafiska designen och tillverkning av slutprodukten. Vi ber om ursäkt till de personer vi kan ha missat att tacka i listan.

Produktionsteamet vill framföra sitt varma tack till alla de personer som har varit involverade i denna eLearning produktion. Vi vill också tacka ROADEX Steering committee, under ordförande av Mr. Per-Mats Öhberg, för allt det stöd vi har fått för design och produktion av denna eLearning lektion. Deras uppmuntran och entusiasm har varit en konstant drivkraft.

Ett antal utmärkta referenspublikationer nämns i detta eLearning paket för att ge en mer fördjupad förståelse av de teorier som är relaterade till överväganden om avvattningsfrågor. Författarna rekommenderar följande böcker och artiklar att läsas för att få en mer detaljerad teori om ämnet “Avvattning av lågtrafikerade vägar”:

 • Bakgrundsdokument till handledning för identifiering av behov av avvattninsåtgärsder. VV Publ 2003:103 Vägdikenas funktion och utformning. Sweden
 • Berntsen, G. 1993. Reduksjon av bæreevnen under teleløsningen. Thesis for the doctorate. Norwegian University of Science and Technology. Trondheim. Norway
 • Berntsen, G. and Saarenketo, T. 2005, Drainage on Low Traffic Volume Roads. ROADEX II Report, Roadex II Northern periphery. www.roadex.org 124 p.
 • Carpenter SH & Lytton RL. 1977. Thermal Pavement Cracking in West Texas. TTI Research Report 18-4, Study 2-8-73-1. Texas A&M University, College Station, Texas.
 • Dawson Andrew 2009. Water in Road Structures, Movement, Drainage & Effects. Springer Science+Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-8561-1.
 • Doré G. and Zubeck H. 2009. Cold Regions Pavement Engineering, ASCE Press. ISBN 978-0-07-160088-0
 • Drever J.I. ed. 2004. Surface and Ground Water, Weathering and Soils. Elsevier ISBN: 0-08-044719-8.
 • Fredlund D. G. and Rahardjo H. Soil mechanics for unsaturated soil . 1993. John Wiley & Sons, Inc, USA. ISBN 0-471-85008-X
 • InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet. Rakennustieto Oy. ISBN 978-951-682-958-9. Finland
 • Keller Gordon and Sherar James 2003. Low Volume Roads Engineering. Best Management Practices Field Guide. USDA Forest Service, International Programs & Conservation Management Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Kestler MA (2003) Tecniques for Extending the Life of Low Volume Roads in Seasonal Frost Areas. Transportation Research Record 1819, Volume 2, 275-284.
 • Ravaska O. and Saarenketo T. 1993. Dielectric properties of road aggregates and their effect on GPR srveys. Proc. 2nd Int. Symp. on Frost in Geotechn. Eng., Anchorage, USA. Balkema.
 • Saarenketo, T. 2006. Electrical properties of Road Materials and Subgrade Soils and the Use of Ground Penetrating Radar in Traffic Infrastructure Surveys. PhD Thesis. Acta Universitas Ouluensis, A471, 121 p + 5 app.
 • Saarenketo, T. 2008. Developing Drainage Guidelines for Maintenance Contracts. ROADEX III, Task B Research Report. www.roadex.org p. 59
 • Saarenketo, T. 2008.The Effect of Drainage Condition on the Lifetime of Paved Roads in Northern Periphery. Proceedings of the EPAM3 Conference, Coimbra Portugal.
 • Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, Kuivatus. TIEL 2140005. 1993. Tielaitos, Tietekniikka, Kehittämiskeskus. Finland

Slutligen ett speciellt tack till personalen i EU Northern Periphery Programme Secretariat och Regional Advisory Groups för den hjälp och det stöd som de har gett till de fyra ROADEX-projekten över de senaste 12 åren.

Annele Matintupa
Timo Saarenketo
Mika Pyhähuhta

Fortsätt