Ansvarsbegränsning

Detta träningspaket är ett e-learningsresultat från ROADEX Projektet. Paketet är inte en godkänd teknisk standard eller föreskrift utan snarare en sammanställning av forskningsrapporter från projekten ROADEX I, II, III och IV, kompletterade med olika erfarenheter och rekommendationer som samlats in av författaren under mångfaldiga diskussioner med vägmyndigheter och experter i området Norra Periferin. Paketet beskriver också ett antal väl fungerande arbetssätt och “tumregler” som har konstaterats fungera bra i projekt som innefattar hänsyn till miljön för lågtrafikerade vägar.

Genom att få del av detta paket och använda det, accepterar användaren att inget ansvar kan utkrävas vare sig i kontrakt, åtalbar handling, brott mot lagstadgade skyldigheter eller annat. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att gjorda påståenden och uttryckta åsikter i detta paket ska utgöra en säker och noggrann handledning; kan inget ansvar eller skyldigheter av något slag accepteras i detta avseende av ROADEX Projektet. Dessutom kan ingen person, företag eller organisation inom ROADEX Projektet ställas personligt ansvariga för missbruk av den information som presenteras i detta paket.

Jag accepterar inte

Jag accepterar