Esipuhe

Ensimmäinen versio tästä pysyviä muodonmuutoksia käsittelevästä eLearning paketista tehtiin ROADEX III projektin yhteydessä ja sitä päivitettiin ROADEX IV projektin yhteydessä. ROADEX IV projekti ”Implementing Accessibility”, on tekninen monikansallinen yhteistyöprojekti, jossa mukana on Skotlannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Grönlannin, Islannin ja Irlannin tie- ja metsäviranomaisia. Projektin johtajana toimi The Northern Region of The Swedish Transport Administration Ruotsista ja projektin pääkonsulttina Roadscanners Oy Suomesta.

Tämän eLearning paketin tavoitteena on ollut raportoida tutkimustuloksia teiden pysyviä muodonmuutoksia käsittelevistä ROADEX projekteista 1998-2012, mutta samalla esitellä myös alan käytännön tietämystä. Lisäksi paketin tavoitteena on esitellä materiaali sellaisessa muodossa, että eri teiden kunnon hallinnan parissa työskentelevät insinöörit voisivat käyttää tietopakettia helposti päivittäisessä työssään. Tässä paketissa esitellään yhteenvedot ROADEX-projektien tutkimustuloksista täydennettynä kokemuksilla, jotka liittyvät tekijöiden lukuisiin keskuteluihin tieviranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa Pohjoisen Periferian alueella.

Tuotantotiimiin kuuluivat Timo Saarenketo Roadscanners Oy:stä vastaavana käsikirjoittajana ja Mika Pyhähuhta mainostoimisto Laboratorio Uleaborgista, joka oli vastuussa taiteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Muut tekijät olivat Pauli Kolisoja Tampereen teknillisestä yliopistosta, Andrew Dawson Nottinghamin yliopistosta, Ron Munro Munroconsult Ltd:stä sekä Annele Matintupa ja Petri Varin Roadscanners Oy:stä. Pahoittelumme kaikille niille, jotka jäivät mainitsematta.

ROADEX eLearning työryhmä haluaa kiittää lämpimästi kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä eLearning paketin toteutuksessa. Haluamme kiittää tuesta myös ROADEX-projektin ohjausryhmää, jonka puheenjohtajana toimi Per-Mats Öhberg. Heidän kannustuksensa ja innostuksensa ovat auttaneet meitä työssämme. Erityiskiitokset Krister Palolle ja Maria Sundinille resursseista tämän työn suorittamiseksi.

Lopuksi erityiskiitokset EU:n Northern Periphery Programme Secretariat and Regional Advisory-ryhmien henkilökunnalle heidän avustaan ja tuestaan neljässä ROADEX-projektissa viimeisen 12 vuoden aikana.

Timo Saarenketo
Mika Pyhähuhta
Ron Munro

Timo Saarenketo
Mika Pyhähuhta
Ron Munro

Jatka