Förord

Detta eLearningpaket producerades först som ett speciellt resultat från ROADEX III projektet och har uppdaterats i ROADEX IV projektet. ROADEX IV projektet, “ROADEX Implementing Accessibility”, är ett tekniskt nationsövergripande samarbetsprojekt mellan The Highland Council, Forestry Commission Scotland och the Western Isles Council från Skottland, Norra Regionen av Norska Vägverket, Norra Regionen av Svenska Trafikverket och Skogsstyrelsen från Sverige, The Centre of Economic Development, Transport and the Environment från Finland, Grönländska Staten, den Isländska Vägadministrationen för allmänna vägar, och The National Roads Authority and The Department of Transportation från Irland. Den ledande partnern i projektet var Norra Regionen av Svenska Trafikverket och projektets huvudkonsult var Roadscanners Oy från Finland.

Målet för paketet var att sammanställa de praktiska sidorna av den kunskap och de forskningsresultat som framkommit om permanent deformation i ROADEX projekten från 1998 till 2012 och leverera dem på ett sådant sätt de snabbt kan komma till användning för vägingenjörer i deras dagliga arbete med hantering av vägarnas tillstånd i den Norra Periferin. Paketet vilar tungt på de erfarenheter som vunnits under loppet av ROADEX projekten och kompletteras av erfarenheter relaterade till författarna, erhållna genom mångfaldiga diskussioner med vägadministratörer och experter i Norra Periferi-området.

Det huvudsakliga produktionsteamet för paketet var Dr Timo Saarenketo från Roadscanners Oy, huvudförfattaren  till arbetet, och Mr Mika Pyhähuhta, från Laboratorio Uleaborg, som var ansvarig för den konstnärliga utformningen och produktionen. Medförfattare har varit Prof. Pauli Kolisoja från Tampere Technical University, Dr Andrew Dawson från The University of Nottingham, Mr Ron Munro från Munroconsult Ltd och Mrs Annele Matintupa och Mr Petri Varin från Roadscanners Oy. Den språkliga kontrollen utfördes av Mr Ron Munro. Ytterligare information beträffande författarna och paketet finns i länken “Authors”. Vi framför våra ursäkter till de personer som vi har missat att tacka i listan.

ROADEX eLearning-team vill varmt tacka alla de personer som har varit involverade i framtagandet av eLearning produktionen. Vi vill också tacka ROADEX Steering committee, med ordföranden Mr. Per-Mats Öhberg, för allt stöd som vi har fått för design och produktion av detta eLearning paket. Deras uppmuntran och entusiasm har varit en drivkraft för oss. Ett speciellt tack till Mr Krister Palo och Mrs Maria Sundin för all deras hjälp med resurserna för att genomföra detta arbete.

Slutligen ett speciellet tack till all personal vid EU Northern Periphery Programme Secretariat och Regional Advisory Groups för den hjälp och det stöd de har gett till de fyra ROADEX projekten under de senaste 12 åren.

Timo Saarenketo
Mika Pyhähuhta
Ron Munro

Fortsätt