Esipuhe

Tämä eLearning paketti, Vähäliikenteisten teiden ympäristönäkökohdat, tehtiin ROADEX IV projektin tuottamana. ROADEX IV projekti ”Implementing Accessibility”, on tekninen monikansallinen yhteistyöprojekti, jossa mukana on Skotlannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Grönlannin, Islannin ja Irlannin tie- ja metsäviranomaisia. Projektin johtajana toimi The Northern Region of The Swedish Transport Administration Ruotsista ja projektin pääkonsulttina Roadscanners Oy Suomesta.

Tämän eLearning paketin tavoitteena on ollut käydä läpi ja kuvata tärkeimmät ympäristönäkökohdat ja hyvät käytännöt, joita voidaan hyödyntää päivittäin vähäliikenteisten teiden kunnon hallintaan liittyvissä töissä Pohjoisessa Periferian alueella. Oppimateriaali perustuu ROADEX II-projektin yhteydessä Johan Ullbergin kirjoittamiin “Environmental Guidelines” ja “Environmental Guidelines – Pocket Book” julkaisuihin. Näitä tietoja on nyt täydennetty tiedoilla, joita on saatu tekijöiden lukuisista keskusteluista tieviranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa Pohjoisen Periferian alueella.

Tuotantotiimiin kuuluivat Annele Matintupa ja Timo Saarenketo Roadscanners Oy:stä sekä Johan Ullberg Ruotsin tiehallinnosta. Mika Pyhähuhta mainostoimisto Laboratorio Uleåborgista oli vastuussa taiteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Pahoittelumme kaikille niille, jotka jäivät mainitsematta.

ROADEX eLearning työryhmä haluaa kiittää lämpimästi kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä eLearning paketin toteutuksessa. Haluamme kiittää tuesta myös ROADEX-projektin ohjausryhmää, jonka puheenjohtajana toimi Per-Mats Öhberg. Heidän kannustuksensa ja innostuksensa ovat auttaneet meitä työssämme.

Tässä eLearning paketissa on käytetty lähteenä monia erinomaisia julkaisuja. Ne tarjoavat syvällisempää tietoa teiden ympäristövaikutuksiin liittyvistä teorioista. Tekijät suosittelevat seuraavia kirjoja ja julkaisuja, jotka tarjoavat syvällisempää tietoa Vähäliikenteisten teiden ympäristönäkökohdista:

“Dawson Andrew 2009. Water in Road Structures, Movement, Drainage & Effects, Springer Science + Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-8561-1”

Lopuksi erityiskiitokset EU:n Northern Periphery Programme Secretariat and Regional Advisory-ryhmien henkilökunnalle heidän avustaan ja tuestaan neljässä ROADEX-projektissa viimeisen 12 vuoden aikana.

Annele Matintupa
Timo Saarenketo
Johan Ullberg
Mika Pyhähuhta

Jatka