Förord

Denna eLearningslektion om “Hänsyn till miljön på lågtrafikerade vägar” har producerats för ROADEX IV-projektet. ROADEX IV-projektet, “ROADEX Implementing Accessibility”, är ett tekniskt nationsövergripande samarbetsprojekt mellan Highland Council, Forestry Commission Scotland och Western Isles Council från Skottland, Norra Regionen av den Norska Vägmyndigheten, Norra Regionen av Trafikverket och Skogsstyrelsen i Sverige, Centrum för Ekonomisk Utveckling, Transport och Miljö i Finland, Regeringen i Grönland, den Isländska Vägmyndigheten och The National Roads Authority och The Department of Transport i Irland. Den ledande Partnern i projektet är Norra Regionen av Trafikverket i Sverige och den ledande konsulten i projektet är Roadscanners Oy från Finland.

Målet för lektionen var att sammanställa de huvudsakliga överväganden och bra arbetssätt för miljön vid skötsel av lågtrafikerade vägar i den Norra Periferin, som vägledning för ROADEX Partners i deras dagliga arbete. Lektionen är baserad på ROADEX II rapporterna “Riktlinjer för ett miljöanpassat arbete” och “ Riktlinjer för ett miljöanpassat arbete – Pocketbok” författade av Johan Ullberg, kompletterade med uppdaterad information insamlad av författarna under diskussioner med vägmyndigheter och experter i Norra Periferi-området.

Det huvudsakliga produktionsteamet för lektionen var Annele Matintupa och Timo Saarenketo från Roadscanners Oy och Johan Ullberg  från Trafikverket i Sverige. Mika Pyhähuhta från Laboratorio Uleaborg ansvarade för den grafiska designen och tillverkning av slutprodukten. Vi ber om ursäkt till de personer vi kan ha missat att tacka i listan.

Produktionsteamet vill framföra sitt varma tack till alla de personer som har varit involverade i denna eLearning produktion. Vi vill också tacka ROADEX Steering committee, under ordförande av Mr. Per-Mats Öhberg, för allt det stöd vi har fått för design och produktion av denna eLearning lektion. Deras uppmuntran och entusiasm har varit en konstant drivkraft.

Ett antal utmärkta referenspublikationer nämns i detta eLearning paket för att ge en mer fördjupad förståelse av de teorier som är relaterade till överväganden om miljön. Författarna rekommenderar följande bok att läsas för att få en mer detaljerad teori om ämnet “Hänsyn till miljön för lågtrafikerade vägar”:

“Dawson Andrew 2009. Water in Road Structures, Movement, Drainage & Effects. Springer Science+Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-8561-1.”

Slutligen ett speciellt tack till personalen i EU Northern Periphery Programme Secretariat och Regional Advisory Groups för den hjälp och det stöd som de har gett till de fyra ROADEX-projekten över de senaste 12 åren.

Annele Matintupa
Timo Saarenketo
Johan Ullberg
Mika Pyhähuhta

Fortsätt