Esipuhe

Tämä eLearning koulutuspaketti, Vähäliikentiesten teiden kuivatus,  tuotettiin ROADEX IV projektin toimesta. ROADEX IV projektin yhteydessä. ROADEX IV projekti ”Implementing Accessibility”, on tekninen monikansallinen yhteistyöprojekti, jossa mukana on Skotlannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Grönlannin, Islannin ja Irlannin tie- ja metsäviranomaisia. Projektin johtajana toimi The Northern Region of The Swedish Transport Administration Ruotsista ja projektin pääkonsulttina Roadscanners Oy Suomesta.

Tämän eLearning paketin tavoitteena on ollut kerätä yhteen tärkeimmät ympäristönäkökohdat, jotka liittyvät ekotehokkaaseen kuivatuksen hallintaan vähäliikenteisillä teillä Pohjoisessa Periferiassa.  Eri kappaleissa esitellään muun muassa teoriaa, kuivatusanalyysin periaatteita, kuivatuksen suunnittelua sekä hyviä ja jokapäiväisessä kuivatuksen ylläpidossa ja hoidossa helposti hyödynnettäviä käytäntöjä. Oppimateriaali perustuu pääasiassa aiemmissa ROADEX –projekteissa tehtyjen tutkimusten tuloksiin ja muuhun kerättyyn tietoon. Materiaalit on täydennetty tiedoilla, joita on saatu tekijöiden lukuisista keskusteluista eri tieviranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa Pohjoisen Periferian alueella.

Tuotantotiimiin kuuluivat Annele Matintupa ja Timo Saarenketo Roadscanners Oy:stä. Ron Munro teki englannin kielisen version oikoluvun ja antoi käsikirjoitukseen arvokkaita kommentteja. Mika Pyhähuhta mainostoimisto Laboratorio Uleaborgista oli vastuussa taiteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Pahoittelumme kaikille niille, jotka jäivät mainitsematta.

ROADEX eLearning työryhmä haluaa kiittää lämpimästi kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä eLearning paketin toteutuksessa. Haluamme kiittää tuesta myös ROADEX-projektin ohjausryhmää, jonka puheenjohtajana toimi Per-Mats Öhberg. Heidän kannustuksensa ja innostuksensa ovat auttaneet meitä työssämme.

Tässä eLearning paketissa on käytetty lähteenä monia erinomaisia julkaisuja. Ne tarjoavat syvällisempää tietoa teiden kuivatukseen liittyvistä teorioista. Tekijät suosittelevat seuraavia kirjoja ja julkaisuja, jotka tarjoavat syvällisempää tietoa vähäliikenteisten teiden kuivatuksesta:

 • Bakgrundsdokument till handledning för identifiering av behov av avvattninsåtgärsder. VV Publ 2003:103 Vägdikenas funktion och utformning. Ruotsi.
 • Berntsen, G. 1993. Reduksjon av bæreevnen under teleløsningen. Thesis for the doctorate. Norwegian University of Science and Technology. Trondheim. Norja.
 • Berntsen Geir and Saarenketo Timo. 2005. Drainage on Low Traffic Volume Roads. Problem Description, improvement techniques and life cycle costs. ROADEX II Report, Roadex II Northern periphery. www.roadex.org  124 p.
 • Carpenter SH &  Lytton RL. 1977. Thermal Pavement Cracking in West Texas. TTI Research Report 18-4, Study 2-8-73-1. Texas A&M University, College Station, Texas. .
 • Dawson Andrew 2009. Water in Road Structures, Movement, Drainage & Effects. Springer Science+Business Media B.V. ISBN 978-1-4020-8561-1.
 • Doré G. and Zubeck H. 2009. Cold Regions Pavement Engineering, ASCE Press.
 • Drever J.I. ed. 2004. Surface and Ground Water, Weathering and Soils. Elsevier ISBN: 0-08-044719-8.
 • Fredlund D. G. and Rahardjo H. Soil mechanics for unsaturated soil . 1993. John Wiley & Sons, Inc, USA. ISBN 0-471-85008-X
 • InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet. Rakennustieto Oy. ISBN 978-951-682-958-9. Suomi.
 • Keller Gordon and Sherar James 2003. Low Volume Roads Engineering. Best Management Practices Field Guide. USDA Forest Service, International Programs & Conservation Management Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Kestler MA (2003) Tecniques for Extending the Life of Low Volume Roads in Seasonal Frost Areas. Transportation Research Record 1819, Volume 2, 275-284.
 • Ravaska O. and Saarenketo T. 1993. Dielectric properties of road aggregates and their effect on GPR srveys. Proc. 2nd Int. Symp. on Frost in Geotechn. Eng., Anchorage, USA. Balkema.
 • Saarenketo, T. 2006. Electrical properties of Road Materials and Subgrade Soils and the Use of Ground Penetrating Radar in Traffic Infrastructure Surveys. PhD Thesis. Acta Universitas Ouluensis, A471, 121 p + 5 app.
 • Saarenketo, T. 2008. Developing Drainage Guidelines for Maintenance Contracts. ROADEX III, Task B Research Report. www.roadex.org  p. 59
 • Saarenketo, T. 2008.The Effect of Drainage Condition on the Lifetime of Paved Roads in Northern Periphery. Proceedings of the EPAM3 Conference, Coimbra Portugal.
 • Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, Kuivatus. TIEL 2140005. 1993. Tielaitos, Tietekniikka, Kehittämiskeskus.  Suomi.

Lopuksi erityiskiitokset EU:n Northern Periphery Programme Secretariat and Regional Advisory-ryhmien henkilökunnalle heidän avustaan ja tuestaan neljässä ROADEX-projektissa viimeisen 14 vuoden aikana.

Annele Matintupa
Timo Saarenketo
Mika Pyhähuhta

Jatka