Esipuhe

Tämä eLearning-paketti ”Turpeen päälle rakennetut tiet” on tehty ROADEX IV-projektin yhteydessä. ROADEX IV projekti ”Implementing Accessibility”, on tekninen monikansallinen yhteistyöprojekti, jossa mukana on Skotlannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Grönlannin, Islannin ja Irlannin tie- ja metsäviranomaisia. Projektin johtajana toimi The Northern Region of The Swedish Transport Administration Ruotsista ja projektin pääkonsulttina Roadscanners Oy Suomesta.

Tämän eLearning-paketin tarkoituksena on ollut koota yhteen eri ROADEX maiden kokemuksia liittyen turpeen päällä olevien teiden kunnossapitoon ja rakentamiseen. Tietopaketti on koottu sellaiseen muotoon, että se olisi helposti käytettävissä tieinsinöörien päivittäisessä työssä. Tietopaketti koostuu eri ROADEX-projekteissa tehdyistä tutkimustuloksista ja tätä tietoa on täydennetty keskustelujen perusteella, joita kirjoittajat ovat käyneet eri asiantuntijoiden kanssa pohjoisen periferian alueella.

Tuotantotiimiin kuuluivat Ron Munro Munroconsult Ltd:stä, Haraldur Sigursteinsson Islannin tiehallinnosta, Peter Carlsten ja Gunnar Zweifel Ruotsin tiehallinnosta. Mika Pyhähuhta mainostoimisto Laboratorio Uleaborgista oli vastuussa taiteellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Pahoittelumme kaikille niille, jotka jäivät mainitsematta.

ROADEX eLearning työryhmä haluaa kiittää lämpimästi kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä eLearning paketin toteutuksessa. Haluamme kiittää tuesta myös ROADEX-projektin ohjausryhmää, jonka puheenjohtajana toimi Per-Mats Öhberg. Heidän kannustuksensa ja innostuksensa ovat auttaneet meitä työssämme.

Lopuksi erityiskiitokset EU:n Northern Periphery Programme Secretariat and Regional Advisory-ryhmien henkilökunnalle heidän avustaan ja tuestaan neljässä ROADEX-projektissa viimeisen 12 vuoden aikana.

Ron Munro
Harldur Sigursteinsson
Peter Carlsten
Gunnar Zweifel
Mika Pyhähuhta

Jatka